Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách chúng tôi thu thập, xử lý thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua website quanghung.com. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

THÔNG TIN THU THẬP TỪ KHÁCH HÀNG

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Quang Hưng Gift bao gồm: Họ và tên; Số điện thoại; Email; Câu hỏi của bạn;

Nội dung khách hàng đã xem những trang mục, dịch vụ, tìm kiếm thông tin trên trang website, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.
Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi liên hệ tư vấn dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp

SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP

Những thông tin do khách hàng cung cấp như được liệt kê nêu trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây, tùy từng trường hợp:
Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và chương trình khuyến mãi trên website của Quang Hưng Gift
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, băn khoăn liên quan đến dịch vụ của Quang Hưng Gift và đặt lịch hẹn nếu khách hàng có nhu cầu.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin cá nhân bị nghi ngờ là giả mạo, vi phạm quy định hoặc không có sự tương tác đăng nhập trong 6 tháng thì thông tin ấy sẽ bị xóa.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin Khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đã đặt ra. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

Địa chỉ : 50 Đường số 3, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP.THỦ ĐỨC, HCM

HOTLINE : 0908 792 466

Email : quatangquanghung@quanghungco.com

Website : quanghung.com